bảng giá dịch vụ thiết kế web

Cơ bản

Hoàn thiện 2-4 ngày

$ 2,9 triệu Trọn gói
 • Thiết kế chuẩn web SEO
 • Miễn phí tên miền .com, .net
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Miễn phí chứng chỉ SSL (https)
 • Hiển thị đa nền tảng (điện thoại, ipad, PC)
 • Tích hợp chat zalo, facebook
 • Quản lý, thống kê, báo cáo,...
 • Đăng sản phẩm tự động lên Facebook
 • Hỗ trợ 24/7, bảo hành trọn đời

Nâng cao

Hoàn thiện 4-6 ngày

$ 4,9 triệu Trọn gói
 • Thiết kế chuẩn web SEO
 • Miễn phí tên miền .com, .net
 • Dung lượng lưu trữ: 1.5GB
 • Miễn phí chứng chỉ SSL (https)
 • Hiển thị đa nền tảng (điện thoại, ipad, PC)
 • Tích hợp chat zalo, facebook
 • Xây dựng nội dung bài bản
 • Quản lý, thống kê, báo cáo,...
 • Đăng sản phẩm tự động lên Facebook
 • Tạo và cài đặt fanpage, group bài bản
 • Gói SEO web cơ bản
 • Hỗ trợ 24/7, bảo hành trọn đời

Chuyên nghiệp

Hoàn thiện 6-9 ngày

$ 6,9 triệu Trọn gói
 • Thiết kế chuẩn web SEO
 • Miễn phí tên miền .com, .net
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Miễn phí chứng chỉ SSL (https)
 • Hiển thị đa nền tảng (điện thoại, ipad, PC)
 • Tích hợp chat zalo, facebook
 • Xây dựng nội dung bài bản
 • Quản lý, thống kê, báo cáo,...
 • Đăng sản phẩm tự động lên Facebook
 • Tạo và cài đặt fanpage, group bài bản
 • Đăng ký Google business (Google maps)
 • Gói SEO web tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ 24/7, bảo hành trọn đời
đăng ký nhiều

Cao cấp

Hoàn thiện 8-11 ngày

$ 9,9 triệu Trọn gói
 • Thiết kế chuẩn web SEO
 • Miễn phí tên miền .com, .net, .vn
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Miễn phí chứng chỉ SSL (https)
 • Hiển thị đa nền tảng (điện thoại, ipad, PC)
 • Tích hợp chat zalo, facebook
 • Xây dựng nội dung bài bản
 • Quản lý, thống kê, báo cáo,...
 • Đăng sản phẩm tự động lên Facebook
 • Tạo và cài đặt fanpage, group bài bản
 • Đăng ký Google business (Google maps)
 • Gói SEO web nâng cao
 • Hỗ trợ 24/7, bảo hành trọn đời
Giỏ hàng