Lấy lại mật khẩu WordPress trong phpmyadmin

Trong quá trình sử dụng Web WordPress, chắc hẳn có lúc các bạn sẽ quên mật khẩu truy cập trang quản trị. Hoặc đôi khi bạn cần đổi mật khẩu, email để tăng tính bảo mật. Vậy làm sao khi bạn rơi vào trường hợp này.
Bài viết này sẽ hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu WordPress và thay đổi email trong phpmyadmin một cách đơn giản nhất.
Đầu tiền bạn cần truy cập vào trình quản lý Hosting của bạn, ở bài viết này là Hosting cpannel

Hướng dẫn 1: Lấy lại mật khẩu WordPress trong phpmyadmin

Bước 1: Từ cPanel nhấp phpmyadmin lựa chọn database của website đang cần thay đổi mật khẩu.

Bước 2Chọn đến bảng wp-users.

Bước 3Bấm Edit hay bấm trực tiếp vào đoạn mã mình khoanh tròn như ảnh bên dưới và thay đoạn mã của cột/ô user_pass là:

$P$BkNSSRnDal/mzvykrG/lmCbeWp.tsU0

Khi đó bạn sẽ đăng nhập vớ thông tin sau:

 • Tên đăng nhập: digistar hoặc nhập email digistar@gmail.com
 • Mật khẩu: chucbanthanhcong

Nhớ thay đoạn mã ở cột user_pass cho đúng nhé

Hoàn tất tất cả các bước cần thiết. Hãy dùng các thông tin mới đổi này để đăng nhập trang quản trị của bạn.

Hướng dẫn 2: Cách thay đổi pass wordpress từ phpmyadmin

Để thay đổi mật khẩu của tài khoản WordPress thông qua phpMyAdmin, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản trị phpMyAdmin của website của bạn. Thường thì bạn có thể truy cập vào trang quản trị này thông qua cPanel hoặc từ trang quản trị của hosting.
 2. Tìm và chọn cơ sở dữ liệu mà WordPress của bạn đang sử dụng. Cơ sở dữ liệu này được lưu trữ trong phần “Databases” hoặc “Bases de données” (nếu bạn sử dụng phiên bản phpMyAdmin tiếng Pháp).
 3. Tìm và chọn bảng chứa tài khoản người dùng WordPress. Thường thì tên bảng này sẽ là “wp_users” hoặc tương tự.
 4. Chỉnh sửa bản ghi của tài khoản WordPress mà bạn muốn thay đổi mật khẩu. Bạn có thể nhấp vào nút “Edit” hoặc kéo chuột xuống và chọn “Edit” từ danh sách các lựa chọn.
 5. Trong cột “user_pass”, nhập mật khẩu mới của bạn vào ô “Value/Hàm” và chọn định dạng “MD5” trong danh sách thả xuống.
 6. Nhấp vào nút “Go” hoặc “Save” để lưu các thay đổi của bạn.
 7. Bạn đã thay đổi mật khẩu của tài khoản WordPress thành công thông qua phpMyAdmin.
 8. Khi đó bạn sẽ đăng nhập vớ thông tin sau:
  • Tên đăng nhập: digistar hoặc nhập email digistar@gmail.com
  • Mật khẩu: chucbanthanhcong hoặc mật khẩu nào mà bạn đặt ở bước 6

Lưu ý: Nếu bạn không thể chọn định dạng “MD5”, hãy thử chọn “SHA-1” hoặc “SHA-256” thay thế. Sau khi thay đổi mật khẩu, hãy đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn và xác nhận rằng mật khẩu mới đã hoạt động.

Giỏ hàng